Kuka olen?

Olen 25-vuotias tamperelainen sairaanhoitaja, järjestöaktiivi ja tekniikan ylioppilas. Teen vapaaehtoistöitä ja toimin Tampereen seudun vihreiden nuorten puheenjohtajana sekä Tampereen vihreiden hallituksen jäsenenä.

Vapaa-ajalla tykkään maalata, kulkea luonnossa ja rapsuttaa minun ja aviopuolisoni kahta löytökissaa. Olen keskusteleva, innostuva ja välittävä. Luonteeltani minua on kuvattu Muumimammaksi.

Sairaanhoitajaksi opiskellessani mietin useamman kerran "Voinko minä tehdä tätä työkseni? Onko minusta tähän?". Jatkuva kiire, stressi ja arvostuksen puute tulivat vastaan heti ensimmäisissä harjoitteluissa. Pahinta kuitenkin oli ja on edelleen eettinen kuormitus: jatkuva olo, että haluaisin tehdä työni paremmin. Tästä olosta syntyi minun tarve vaikuttaa asioihin. Ja siksi olen ehdolla aluevaaleissa.

Mitkä ihmeen aluevaalit?

Aluevaalit liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen.
Aluevaaleissa päätetään siitä, kuin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi järjestetään.

Aluevaaleissa äänestetään aluevaltuuston jäsenet hyvinvointialueittain. Hyvinvointialueet ovat Uusimaata lukuunottamatta lähes yhtenevät maakuntien kanssa. Esimerkiksi Pirkanmaalla kirjoilla olevat voivat siis äänestää ehdokkaita koko hyvinvointialueen alueelta: esim. Parkanossa asuva voi äänestää ehdokasta vaikkapa Tampereelta, Nokialta tai Kuhmoisista. Aluevaaleja ei käydä Ahvenanmaalla eikä Helsingissä.

Aluevaaleissa päätettävät asiat ovat arjen ja hyvinvoinnin ytimessä.


Esimerkkejä asioista, joihin aluevaaleissa vaikutetaan:

Miten nopeasti palokunta tai ambulanssi tulee paikalle

Missä on lähin terveyskeskus
Panostetaanko etäpalveluihin
Onko matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita
Miten asunnottomien asiat hoidetaan
Miten koulupsykologit ja kuraattorit on tavattavissa
Miten päihdehuolto järjestetään
Missä kaikkialla on päivystys
Maksaako ehkäisy ja kuukautissuojat
Kuinka vammaispalvelut järjestetään
Ovatko sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisia ja saavutettavia
Vanhustenhoito ja kotihoidon palvelut
Toteutetaanko terapiatakuu

Lista on loputon.

Kärkiteemani aluevaaleissa

Henkilöstön hyvinvointi

Hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaiden palveluiden perusta.

Meidän on panostettava henkilöstön hyvinvointiin ja työoloihin. Henkilöstö on ylityöllistettyä, alipalkattua ja moni kärsii eettisestä kuormituksesta. Työntekijöillä on tunne, ettei heitä arvosteta ja etteivät he pysty tekemään työtään riittävän hyvin.

Omaishoitajien asema ja oikeudet

Omaishoitajuuden kehittäminen on ollut pitkään esillä, mutta nyt on viimeistään aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Päätöksenteossa on huomioitava omaishoitajat ja heidän arvokas työnsä. Heidän asemaansa ja oikeuksiaan on vahvistettava ja palveluneuvontaa kehitettävä. Omaishoitajat ansaitsevat enemmän.

Järjestöt

Järjestöjä tulee kuulla enemmän päätöksenteossa. Heiltä löytyy ajankohtaista tietoa ja vankkaa osaamista.

Vahvistetaan yhteyttä hyvinvointialueen toimijoiden ja kolmannen sektorin välillä. Tunnustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen tekemä arvokas työ. 

Ota yhteyttä

Sähköposti: ella@ellahelenius.fi

Aluevaaleissa äänestäminen

  • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. - 18.1.2022 
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. - 15.1.2022
  • vaalipäivä: 23.1.2022
  • tietoa äänestämisestä ja äänestyspaikat: vaalit.fi
  • tietoa äänioikeudesta: vaalit.fi