Opiskelijallakin on oikeus sairastaa

22.04.2021

Psyykkiset ongelmat ovat yleistyneet huomattavasti viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana erityisesti nuorten keskuudessa. Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen (Salmela-Aro & Read) mukaan Suomen korkeakouluopiskelijoista yli puolet uupuvat jossain vaiheessa opintojaan.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on tehnyt korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen neljän vuoden välein vuodesta 2000 lähtien. Viimeisimmät julkaistut tulokset koskevat vuotta 2016. Tuolloin noin joka kolmas opiskelija kärsi psyykkisistä vaikeuksista, kuten masentuneisuudesta, ylirasituksen tunteesta ja runsaasta stressistä. Yhä useampi opiskelija oli tuolloin uupumusriskissä.

Korona-aika etäopintoineen on lisännyt opiskelijoiden uupumusta entisestään. Valitettavasti tutkimustietoa opiskelijoiden jaksamisesta ei ole vielä julkaistu, mutta kyselyiden, uutisten ja opiskelijoiden viesti on selvä: opiskelijat eivät jaksa.

Psyykkisistä ongelmista kärsiviä opiskelijoita tiedotetaan liian huonosti heidän oikeudestaan sairaslomaan ja sairauspäivärahaan. Monesti opiskelijaa kehotetaan keventämään opintoja, mikäli hän saa kerrottua esimerkiksi uupumuksestaan jollekin. Aina pelkkä keventäminen ei vain riitä. Ajatus opintojen keventämisestä saattaa myös herättää opiskelijan huolen: "Riittävätkö opintopisteet opintotuen saamiseen?", "Valmistunko määräajassa?", "Saanko lisäaikaa opinnoille?", "Miten opintolainan hyvityksen käy?", "Loppuvatko opintotukikuukaudet kesken?".

Moni opiskelija kuulee sairasloman mahdollisuudesta kavereilta. Omasta jaksamisesta ja muista psyykkisistä ongelmista kertominen edes lähipiirille ei kuitenkaan ole aina helppoa. Voimavarat eivät myöskään välttämättä riitä siihen, että alkaisi selvittämään, mitä voi tilanteessaan tehdä. Tietoa sairauspäivärahasta löytyy todella kattavasti Kelan sivuilta, mutta kuka opastaa opiskelijan tämän tiedon pariin? Tällä hetkellä vastaus on valitettavan usein "ei kukaan".

Mahdollisuudesta sairaslomaan ja sairauspäivärahaan tulee kertoa nykyistä enemmän opiskelijoille. Kuten todettua, ei pelkkä opintojen keventäminen aina riitä, kun kyse on psyykkisistä ongelmista. Eikä opiskelija välttämättä pidä keventämistä edes vaihtoehtona toimeentulonsa turvaamiseksi.

Sairasloman aikana opiskelijan on mahdollista saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa ja opintotukea ei voi saada samanaikaisesti, mutta sairauspäiväraha tulee opiskelijalle taloudellisesti kannattavammaksi jo kahden kuukauden sairastamisen jälkeen. Sairauspäiväraha ei myöskään kuluta opintotukikuukausia. Jos opintotuki lakkautetaan sairauspäivärahan maksamisen aikana, voi opintotukea hakea uudelleen, kun opiskelija palaa opintojen pariin. Sairauspäivärahan hakemista varten opiskelija tarvitsee lääkärin lausunnon sairaudestaan. Lisäksi hänen on täytettävä sairauspäivärahahakemus, mikä onnistuu esimerkiksi Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

Mitä opintolainan hyvitykseen tulee, on sairastaminen hyväksyttävä syy opintojen viivästymiseen. Opintolainan hyvityksen saamiseksi (viivästyneistä opinnoista huolimatta) tulee opiskelijan olla saanut sairauspäivärahaa. 

Opintoja voi sairauspäivärahan saamisen yhteydessä suorittaa vähäisesti, mikäli opiskelijan vointi sen sallii. Kelan mukaan "vähäisellä opiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka on enintään 40% lukukauden tai lukuvuoden ohjeellisesta opiskelutavoitteesta". Joillekin täysin toimettomana oleminen voi tuntua ahdistavalta. Siksi onkin hyvä, että sairauspäivärahan aikana voi toipumisen edetessä suorittaa hieman opintoja keventäen samalla vielä jäljellä olevia opintoja.

Sen sijaan, että kehotamme opiskelijaa "jaksamaan vielä vähän" tai "keventämään opintoja", tulee meidän ottaa hänen vointinsa vakavasti, ja muistuttaa häntä oikeudestaan pitää sairaslomaa tilanteen niin vaatiessa. Myös opiskelijaterveydenhuollon tulee selkeyttää työntekijöidensä ohjeistusta, ja päivittää psyykkisten ongelmien hoitoprotokollat. YTHS:n on ohjeistettava työntekijöitään kertomaan opiskelijoille oikeudesta sairaslomaan ja sairauspäivärahaan jo hoitosuhteen alkuvaiheessa. Tämä on tärkeä osa laadukasta, asiakaslähtöistä hoitotyötä.

Tietoa sairauspäivärahasta löytyy todella kattavasti Kelan sivuilta, mutta kuka opastaa opiskelijan tämän tiedon pariin? Toivottavasti vastaus tulee pian olemaan "Jokainen, jolla herää huoli opiskelijan jaksamisesta".

Jokainen opiskelija on #AvunArvoinen.Lisää aiheesta:

https://www.kela.fi/sairauspaivaraha
https://www.kela.fi/sairauspaivaraha_opiskelijalle
https://mielenterveyspooli.fi/materiaalipankki/nuorten-ja-opiskelijoiden-mielenterveyden-edistaminen/
https://www.yths.fi/yths/tutkimus-ja-julkaisut/korkeakouluopiskelijoiden-terveystutkimus/
https://yle.fi/uutiset/3-11646928
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/kun-alkuinnostus-hiipuu-puolet-opiskelijoista-uupuu