Vaaliteemat

Digipalvelut

Digipalveluihin ja teknologisiin ratkaisuihin panostaminen tukee ympäristön hyvinvointia ja aikaansaa taloudellisia säästöjä.

Digipalveluiden avulla voidaan saattaa kaupunki ja siellä asuvat ja asioivat lähemmäs toisiaan. Esimerkiksi jo olemassa olevaa Tampere-sovellusta voitaisiin laajentaa lisäämällä sinne Tampereen seudun työpaikkailmoituksia. Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta voitaisiin kasvattaa lisäämällä sovellukseen päivittyvät pyöräilyreitit ja kiinnostavat kävelykierrokset. 

Teknologisilla ratkaisuilla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta ja nopeuttaa palveluiden pariin pääsemistä. Digiratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi kehittää ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita ja lisätä matalan kynnyksen palveluja.

Käytännössä voitaisiin lisätä Smart Tampere -tapaisia hankkeita.

Henkilökohtainen budjetointi

Henkilökohtainen budjetointi mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden mukaisten palveluiden tarjoamisen asiakkaille ja heidän perheille. Asiakkaat saavat itse määritellä, mitkä palvelut tukevat parhaiten heidän arkea.

Tampere on vuosina 2016-2019 osallistunut henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointiin, jossa saatiin positiivisia kokemuksia omaishoidon ja vammaispalvelujen osalta. Omaishoidon ja vammaispalvelujen asiakkaiden tilanteet ovat todella yksilöllisiä. Palveluiden tarpeeseen ei vaikuta pelkästään asiakkaan, vaan koko perheen tilanne. Siksi uskon erityisesti näiden kohderyhmien hyötyvän henkilökohtaisesta budjetoinnista jatkossakin.

Tällä hetkellä (2020-2021) Pirkanmaan alueella on käynnissä THL:n Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke. Tavoitteena on tuottaa tietoa budjetointimallin valtakunnalliseen kehitystyöhön.

Jatkossa Pirkanmaan ja erityisesti Tampereen tulee mielestäni jatkaa henkilökohtaisen budjetoinnin mallin kehittämistä ja sen käyttöönottoa. Pirkanmaalta löytyy tähän jo nyt vahvaa osaamista ja valmis asiakasohjausmalli.

Lisätietoja henkilökohtaisesta budjetoinnista ja päättyneestä hankkeesta täältä.

Lisätietoja käynnissä olevasta THL:n kokeiluhankkeesta täältä.

Virkistysalueet

Tampereen kaupunki on vetovoimainen, ja kaupungin asukasluku tulee kasvamaan. Tästä johtuen kaupunkia on laajennettava.

Kaupunkirakentamisessa tulee huomioida kestävyys niin luonnon, ihmisten kuin talouden kannalta. Kaupunkia ei saa laajentaa lähiluonnon kustannuksella. Esimerkiksi Kauppi-Niihaman, Hervannan ja Pispalan luontoalueet tulee säästää.

Tutkimusten mukaan viheralueet edistävät asukkaiden mielenterveyttä. Kasvillisuus myös viilentää kaupunkia helleaaltojen aikana tarjoamalla varjoa.

Erityisesti lapsilla ja nuorilla on tärkeää olla mahdollisuus päästä lähiluontoon. Näin he voivat oppia arvostamaan luontoa ja hyödyntämään sen antimia.

Ajatuksia terveyspalveluista

Mielestäni lopuillakin Tampereen seudun terveysasemilla voitaisiin siirtyä osassa jo käytössä olevaan hoitajavetoiseen malliin. Tämä tarkoittaa sitä, että sairaan- ja terveydenhoitajille annetaan enemmän vastuuta. Jonotilanne helpottaisi, kun yhä useammassa tilanteessa asiakas voidaan ohjata hoitajan vastaanotolle lääkärin sijaan. Hoitajilla olisi jatkuvasti käytettävissään lääkäri konsultaatioita varten. Tällä hetkellä hoitoon päästään Tampereen alueella huomattavasti nopeammin terveysasemilla, jotka ovat hoitajavetoisia.

Digipalveluita tulee hyödyntää entistä enemmän terveyspalveluiden parissa. Pandemia-aikana etävastaanotot ovat yleistyneet, ja niitä olisi hyvä käyttää jatkossakin. Näin asiakkaan siirtyminen vastaanotolle ei kuluta aikaa, rahaa eikä ympäristöä. Etävastaanottojen lisäämisen ohella voitaisiin Tampereella suunnata enemmän resursseja digiklinikoiden kehittämiseen. Tampereen kaupungilla voisi työskennellä hoitajia, joiden työnkuva koostuu digiyhteydenottoihin vastaamiseen, kuten Omaolo oirearvioiden ja chat-viestien käsittelyyn. Tällainen palvelu on jo käytössä esimerkiksi Oma Lääkärisi -asemilla Tampereella ja Varkauden kaupungilla. Digipalveluiden ehdoton etu on se, että asiakas voi ottaa yhteyttä juuri silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Eikä asiakkaan tarvitse odottaa takaisinsoittoa puhelimen äärellä.

Toimivat digipalvelut mahdollistavat myös ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin panostamisen. Esimerkiksi elintapamuutosten tukena voidaan hyödyntää jo olemassa olevia digialustoja, tai rakentaa kokonaan uusia. Näiden ansiosta asiakas voi palata hoitosuunnitelman ja ohjeiden pariin silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Digialustat mahdollistavat myös suoran viestintäkanavan asiakkaan ja hoitavan tahon välille.